Motory rewolucji


Motory rewolucji Ukraina, Egipt, Syria, Czeczenia Punkty Zapalne, Gdzie Ludzie Buntuj Si Przeciwko Satrapom I Walcz O Swoje Prawa Miejsca, Gdzie Je Dzi Grzegorz Szymanik, Jeden Z Najciekawszych Reporter W M Odego Pokolenia Interesuje Go Nie Tylko Wielka Historia, Ale Przede Wszystkim Ludzie, Kt Rzy J Tworz Zaanga Owani, Niepokorni, Pragn Cy Zmian Szymanik Spotyka Si Ze Swoimi Bohaterami Na Kijowskim Majdanie, Kairskim Placu Tahrir Czy W Ostrzeliwanych Przez O Nierzy Baszszara Al Asada Syryjskich Wioskach Wsz Dzie S Ucha Relacji O Ludzkich Do Wiadczeniach O Brutalno Ci, Agresji I Bezkarno Ci W Adzy, O Okupionych Krwi D Eniach Do Reform Spo Ecznych Oszcz Dny J Zyk Jego Tekst W Nie Pozostawia Czytelnika Oboj Tnego Wobec Konflikt W, Kt Re Wci Nie Znajduj Rozwi Zania.

Motory rewolucji

Have any Question or Comment?

10 thoughts on “Motory rewolucji

 1. Agnieszka Suliga says:

  Zgadzam si e brak kontekstu utrudnia odbi r, dopiero na ko cu jest napisane e to zb r reporta y Szkoda e wydanie ksi kowe to po prostu przedruk reporta y, wydaje mi si e przyda oby si uzupe nienie, nota od wydawcy, np kilka s w o dziennikarzu, co rob...

 2. Kamila says:

  3,5.Cz sto brakuje dok adniejszego umiejscowienia konkretnych wydarze w czasie, podanie daty itp je li czytelnik nie zna bardzo dobrze tych konflikt w to mo e czu si zagubiony, brak czasem szerszego kontekstu.Troch zbyt skr towa jest cz o Arabskiej Wio nie Rozu...

 3. Marek Kowalcze says:

  Dobry przegl d rewolucji z ostatnich lat W niekt rych momentach zabrak o lepszego wprowadzenia w temat Podoba o mi si przedstawianie ka dej z historii tak e z tej mniej u nas popularnej perspektywy Reporta e potwierdzaj , e nic nigdy nie jest cza...

 4. Damian says:

  Ciekawy zbi r reporta y, autor wykona mudn i solidn reportersk robot Operuje precyzyjnym j zykiem, ch odno opisuje wydarzenia bez adnych literackich upi ksze Szkoda, e taka kr tka pozycja, by potencja na wi cej.

 5. Anna says:

  Wsz dzie, gdzie w adza mia a szerokie wp ywy, zmiany ku demokracji s bolesne I dla ludzi, i dla w adzy.

 6. Megu says:

  Pe na recenzja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *