Edebiyat Kulesi


Edebiyat Kulesi Edebiyat Kulesi Nde S Rekli C Mle Kurarak, C Mlelerini Bozmal Y M Bunlar N Diyen Pakdil In Yaz N D Nyas N N Temelinde C Mleler Var Ve Yap Tlar N Da O C Mlelerle Olu Turuyor Pakdil Kurulan Her Yeni C Mle Pakdil I In Insan , Mutlak Reti Yi, Yerli Co Rafya Y , K K Leri Savunmada At Lan Bir Yeni Ad M Pakdil Hakk Ndaki Yaz Larda Onun C Mlelerinden Eski Iirimizdeki M Sra Berceste Ler Gibi Al Nt Lar Yap Lmas Bu Ger E I G Steriyor Pakdil, Ayn Zamanda Yap Tlar Nda, C Mlelerini Kurarken G Sterdi I Ola An St Titizli In Ipu Lar N Da Veriyor OkuraBu Ba Lamda Pakdil In Metinlerinde Kar La T M Z Do Rudur, Dizgi D Zelti Yanl Yok Ya Da Doksan Sekizinci Yaz L Gibi Dipnotlar Onun Kelimelerini, C Mlelerini Olu Tururken Kurarken G Sterdi I O Ola An St Titizli In Birer Yans Mas Olarak G R Yorum Ahmet Edip Ba Aran

Edebiyat Kulesi

Have any Question or Comment?

10 thoughts on “Edebiyat Kulesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *