Bir Yazarın Notları II


Bir Yazarın Notları II Nuri Pakdil, Cilt H Linde Yay Mlad Bir Yazar N Notlar Nda Zg N Bir Anlat M Tekni Iyle Yaz Ya Nc Ki Ileri Sokar Yani Yazar N D Nda Ki I Ve Ki Iler De Bizimle Birlikte Metin I Inde Dola R Bu Da, Bir Tiyatro Sahnesi Alg S Yla Daha Ok Metin Okumalar N N I Inde Olmam Z Sa Lar Bu Er Evede M Lkiyet Kavram N Bir Yazar N Notlar II De Ironik Bir Sahne Anlat M Yla Yle Sunar Bize Gazapm Kap S N Of R N N Sayg Yla A T Arabas Ndan Inerken, Yineliyor Homurdanarak Etleri Sark K K Rk Ya Lar Ndaki D Necekmi Im Tanr N N Bel S Bir Kez Uyundu Bana Pis Uyuz Ge Ti I Yerlere Akrep Sa Arak B Rosuna Girdi Mallar M Gazapm Bana Bilmem Nerdeki Bir Yoksuldan Bile Sorumlu Olmal Ym M Ben Mal, Kimde G R N Rse G R Ns N Onda, Herkesin Bir Par A Hakk Ya Varsaym , Niye Olamas Nm Sorumluluk B Ylesine Boyutlu Alg Lanmal Ym Kirli Y Lmaym Bunlar, Ha Donuk Al Nterleri Bir G N Eritilirse, Bo Ulurmu Um Selin Ortas Nda Murdar N Tekisin Demeye Getiriyor Bana Patlataca M Enesini Bir Daha Gelirse Gazapm Mallar M Benim Gazab M Yle Mi Bir Pisli In I Indeymi Iz Ya Bir G N, Bir Eyler, Ba Ka Bir Eyler Olursaym Ali G Er

Bir Yazarın Notları II

Have any Question or Comment?

9 thoughts on “Bir Yazarın Notları II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *