Konuşmalar


Konuşmalar Bu Kitap, Edebiyat Dergisinde Yay Mlanm Konu Malardan Olu Uyor Nuri Pakdil In Bizzat Yapt Konu Malar, Nuri Pakdil In Evirdi I Konu Malar Ve Nuri Pakdil Ile Yap Lm Konu Malar Yer Al Yor Kitapta Pakdil In A A Daki A Klamalar , Kitapta Yer Alan Konu Malar Neden Yapt Na, Ve Yazarlarla Yap Lan Konu Malar Neden T Rk Eye Evirdi Ine Ili Kin Ipu Lar N Veriyor Bildi Iniz Gibi, Sanat Larla Yap Lan Konu Malar, Onlar N D Nd Klerini, Yazd Klar N A Klamakta Ok Yararl Oluyor Hatta Bu Konu Malar Gereklidir De Bu Bak Mdan, Sanat Larla Yap Lan Konu Malar Ok Nemli Bulurum Konu Malar S 11 Ok Geni A L , Evrensel Bir Yakla M Gerekli Bize Nk Bizim Sorunumuz Yaln Zca T Rkiye I I Sorunu De Ildir Ki Konu Mal Y Z S Rekli Kar L Kl Konu A Konu A Anlayabilece Iz Birbirimizi Konu Malar S 37 Yazar N G R Lerine Kat Lmasak Da, A Da Bir Oyun Yazar N N, A Zerine Ne D Nd N N A Klanmas , Bilinmesi Gerekti Ine Inan Yoruz Konu Malar S 123

Konuşmalar

Have any Question or Comment?

7 thoughts on “Konuşmalar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *