Anneler ve Kudüsler


Anneler ve Kudüsler Iirsel Denemelerin, Oyunlar N Yazar Nuri Pakdil In D Rd Nc Iir Kitab Olan Anneler Ve Kud Sler , Edebiyat Dergisinde, 1970 1984 Y Llar Aras Nda Yay Mlanan Iirlerinden Olu Uyor Nuri Pakdil Iirleri, Anne Lirizmi Ile Kud S Ger E I Aras Nda Gidip Gelen Gergin Bir Yay Gibidir K H Lirik Bir Geyiktir S Zc Kler, K H Ate Hatt Ndaki Sava D R Kud S, Somut Bir Mek N Oldu U Kadar, Soyut Bir Alg D R Da Onun I In O Uldur Kud S Ve Anne Anne Kud S T R, Kud S De Anne Kud S, Ulu Nder In G K Yolculu U Nun, Mir C N Mekan D R O Y Zden Nuri Pakdil D Ncesinin, Dolay S Yla Nuri Pakdil Iirinin Metafizik Yolculu Una Kaynakl K Eden G L Bir Imgedir Medeniyet Haritas N N Da Temel Ve Vazge Ilmez Ayaklar Ndan Biri Iirin T M Has Damarlar Nda, T M Ana Duvarlar Nda, T M Sa Lam Kolonlar Nda Ideolojinin Sars Lmaz Bi Imde Var Oldu U Bir In Ad R Nuri Pakdil Iiri Bu In Ada Lirik Bir Kucaklama, Sonsuz Bir Efkat Olarak Sanat N T M Incelikleri De Var Ok G L Damarlar Olan Has Iirlere Imza Atm Bu Ok Y Nl Yazar N Iirlerinin Dergi Sayfalar Ndan Kar L P Kitapla T R Lm Olmas Yla, Air Nuri Pakdil I De Do Ru Bi Imde G Rm Oluyoruz Ali G Er

Anneler ve Kudüsler

Have any Question or Comment?

10 thoughts on “Anneler ve Kudüsler

  1. ilknur a.k.a. iko ◬ says:

    Can sunarBu day dal naOnlar zlem da a arpanK r a t Kabar r kent bir top g lSan rs n y re in uzad Halis i i i iGrev karde terler g l n tam ortas nda o al rkenKalelerDurur y n g neye biriNe biri bini onbiniG n zsu z mlemek i in greviG l a ac na ellerine ey kentli Ben olay anlatan siyasi iir sevmem, hele a dal anlat lm sa Ama Pakdil in ya da Neruda da yer yer g rd m tarzda, o siyasinin olaylar yerine havas n anlatan iirlere bay l r m Ve yine tekrar ediyorum, biz daha g zel yaz yoruz i devrim yapmak olan, eylem giysileri diken bir terzi Pakdil, yle diyor lk defa okuyorum kendisini ve hi giri meden tavsiyem, Hece Dergisi nin Nuri Pakdil zel Say s n bir yerlerden bulman z, ben meraktan aramad m.Anneler ve K d sler de, Kud s nden Afrika s na, stanbul undan Paris ine, Ankara s ndan do usuna, grev i isinden Kafka s ve kam s ne ve Neruda s na, brahim peygamberden Hz Ali ye, hemen her eyi kullan yor Beni en ok etkileyen u oldu, ok okumu Pakdil, ara t r rsan z zaten dergi yay nlamaktan te eviriler yapt n , frans...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *