Perihanla Alâkadarlar Cemiyeti


Perihanla Alâkadarlar Cemiyeti D Zd T F Ldan Hakiki Bir Drama Prensesi D Rmek Isteyenler I In S Yleyeyim, Itlembik, A Z Ndan S Zan Salyayla Koynunuzda Uyurken, Siz Bu Plak Ayakl Kar Rahibesini Izliyor, I In I In A L Yorsunuz On L K Zaniyenin Bedenine Karg Lar F Rlat Yor, Kollar Istavroz Gibi A Lm , Kanayan Bir St Sebastian Freski Kar Yorsunuz Afacandan Onu Kirletti Iniz I In Kahroluyorsunuz Ama Hay R, Onu Kirletemezsiniz Yutturdu Unuz Meniniz Ona Necaset Bula T Rmaya Yetmez Nsan K T L Ne, Her Y N Yle N Fuz Ederek, Serin Ama Irkiltici Bir Samimiyetle Bakabilen Bir Yazar N Art K As L Meselesi Insanla De Il, Tanr Ylad R Ferat Emen In Ilk Kitab H Sniye Han M N A Z G L Bir Yazarla Kar Kar Ya Oldu Umuzu Sezdirmi Ti Perihan La Al Kadarlar Cemiyeti Ise Bu Sezginin Ne Denli Hakl Oldu Unu Ortaya Koyuyor.

Perihanla Alâkadarlar Cemiyeti

Have any Question or Comment?

10 thoughts on “Perihanla Alâkadarlar Cemiyeti

  1. Ludmilla says:

    Ferat Emen in ok farkl bir tarz var hikayelerin ba ndaki her biri ayr bir hikaye olan epigraflar, taramal t fek gibi kulland dil, hepimizin duydu u, bildi i olaylar bkz diyarbak r cezaevi b kt rmadan araya serpi tirmesi, da n kl n da bir d zeni olmas vs T m bunlar kitab olduk a zengin k lm Tarz ge ip konuya gelirsek anlatt klar olduk a rahats z edici Bu y n yle bana David Foster Wallace n ren Adamlarla K sa G r meler ini an msatt Ya seversiniz ya nefret edersiniz, ortas yok Al nt lanacak c mleleri de yok Kapa n kapatt ktan sonra s...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *